Teologické fórum SET 19. 11. 2018

publikováno 18. 04. 2018

Příští teologické fórum se uskuteční v pondělí 19. 11. 2018 na téma: Křesťanská identita a misie v rozdělené Evropě a České republice.

Toto téma bude kontextualizovanou verzí mezinárodní konference Sdružení evropských evangelikálních teologů na téma Christian Identity and Mission in a Divided Europe. Tato konference proběhne v Praze 24.-28. 8. 2018. Naše teologické fórum naváže na evropskou konferenci a zaměří se na misijní situaci v rozdělené České republice.