Bohoslužba jako vstup do Boží přítomnosti (Pavel Hošek)

publikováno 03. 06. 2020 sdílet:

Tento článek byl publikován v časopise Theologia vitae, roč. 1, 2/2008, s. 179-185.

Prof. Pavel Hošek, Ph.D.