Dokumenty

Bůh nenávidí vraždu víc než vy

22. 12. 2023

Toto kázání nám poslal hned vden hrůzných událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (21. 12. 2023) náš přítel ařečník na teologickém fóru SET - prof. dr. Thomas K. Johnson. Zabývá se etikou aje vyslancem Světové evangelikální aliance ve...
Český překlad 95 tezí Martina Luthera z 31. října 1517

01. 12. 2017

V časopise Theologia vitae roč. 6, 1-2/2016, s. 11-19 byl publikován autorizovaný český překlad tezí Martina Luthera pořízený prof. PhDr. Janou Nechutovou zMasarykovy univerzity vBrně. Překlad byl zpracován vrámci výzkumného projektu aspodporou...
Závazek z Kapského Města: Vyznání víry a výzva. (Lausanne III, 2010)

12. 10. 2017

Závazek zKapského Města je výsledným dokumentem třetího Lausannského kongresu pro světovou evangelizaci, který se konal vroce 2010.
Křesťanské svědectví v multináboženském světě: Doporučení pro vedení misie

28. 11. 2014

Společný dokument Papežské rady pro mezináboženský dialog, Světové rady církví aSvětové evangelikální aliance. Dokument zroku 2011 je prvním dokumentem, který byl společně podepsán tak širokým globálním všekřesťanským společenstvím. Dokument...
Lausannský závazek - 1974

03. 11. 2011

Mezinárodní kongres pro světovou evangelizaci, který se konal ve švýcarském Lausanne vroce 1974, byl výsledkem mnohaleté práce, modliteb aspolečných akcí evangelikálních misionářů, pastorů, evangelistů ateologů. Kongresu se účastnilo přes 4000...
Chicagská výzva - 1977

03. 11. 2011

Naléhavý apel vůči evangelikálům, který byl vytvořen na teologické konferenci vChicagu vroce 1977. Apel se obrací na teology acírkve, aby brali vážně církevní tradici akontinuálně navazovali na obecné křesťanské dědictví. Výzva se dotýká také...
Manilská výzva - 1989 (Lausanne II)

03. 11. 2011

Výsledný dokument druhé světové konference lausannského hnutí o světové evangelizaci, přijatý vManile vroce 1989.