Články

34. teologické fórum: Konspiracismus a konspirace (úvody od P. Černého a J. Hedánka)

17. 06. 2023

Proběhlo 34. teologické fórum na aktuální téma. Na žádost některých zveřeňujeme úvodní slova pořadatelů teologického fóra. Fotografie pořídila Jana Křížová. Úvod ktématu od Pavla Černého, který zazněl 12. 6. 2023 Úvod ktématu od Jiřího Hedánka,...
Musí si člověk lidskou důstojnost zasloužit nebo ji získává darem? (Thomas J. Johnson)

11. 06. 2020

Příspěvek evangelikálního hnutí krozhovoru o lidské důstojnosti vrámci lidských práv. Článek je vangličtině. Prof. Thomas J. Johnson publikoval článek vsérii vydávané Martin Bucer Seminary. Tento článek přináší důležitá zjištění právě vdobě, kdy...
Setkání s biblickým Bohem v liturgii (Jaroslav Vokoun)

04. 06. 2020

Článek otištěný včasopise Theologia vitae, roč. 1, 2/2008, s. 197-204.
Teologie křesťanského shromáždění (Pavel Černý)

03. 06. 2020

Tento článek byl publikován včasopise Theologia vitae, roč. 1, 2/2008, s. 129-139.
Bohoslužba jako vstup do Boží přítomnosti (Pavel Hošek)

03. 06. 2020

Tento článek byl publikován včasopise Theologia vitae, roč. 1, 2/2008, s. 179-185.
Boží přítomnost ve zvěstování (Ján Liguš)

03. 06. 2020

Tento článek vyšel včasopise Theologia vitae, roč. 1, 2/2008, s. 207-226.
Bohoslužba ve světle Nového zákona: Jednota a rozmanitost (Peter Cimala)

21. 05. 2020

Tento článek vyšel v časopise Theologia vitae, roč. 1, 2/2008, s.153-178.
Dech Ducha svatého v církvi

15. 04. 2019

Dech Ducha svatého vcírkvi Pod tímto názvem se 1. 4. 2019 konalo již 29. teologické fórum pořádané Sdružením evangelikálních teologů z.s. (SET). Toto nevelké sdružení sněkolika desítkami členů, založené vroce 1998, pořádá teologická fóra avydává...
Vyučování základů víry v 21. století: Teologické fórum 4. 3. 2013, Praha

24. 10. 2013

Článek Pavla Černého mapuje Teologické fórum na téma: Vyučování základů víry v21. století (4. 3. 2013, Praha). Na tomto fóru zazněly různorodé referáty, které se vyrovnávaly spoužitím katechismů adalších příruček pro výuku základů víry. Při této...
Náboženská svoboda a dvojí Boží dílo ve světě

10. 04. 2013

Prof. Thomas K. Johnson, PhD. přednesl důležitou přednášku na mezinárodní konzultaci o náboženské svobodě vIstanbulu, 16. - 18. března 2013. Tuto konzultaci pořádal Mezinárodní institut pro náboženskou svobodu Světové evangelikální aliance (World...
Holistická misie Johna R. W. Stotta (Pavel Černý)

21. 01. 2012

Článek připomíná některé aspekty vlivu působení Johna R. W. Stotta voblasti misie. Stottova orientace na biblickou exegezi amisijní hermeneutiku ovlivnila mnoho konferencí ipublikovaných dokumentů vnejrůznějších částech světa apomohla vyrovnávat...
Evangelikální hnutí: kořeny, vývoj a současná reflexe (Pavel Černý)

03. 11. 2011

Analýza vzniku avývoje evangelikálního hnutí od minulosti po současnost.
Co znamená označení evangelikál? (John Stott)

03. 11. 2011

Teolog aotec moderního evangelikalismu John R. W. Stott komentuje, co podle něj vyjadřuje označení evangelikál (evangelical - evangelík).
Evanjelikalna identita (Ján Henžel)

03. 11. 2011

Článek Ing. Jána Henžela, PhD, na téma evangelikální identity.
Evangelikální teologie

03. 11. 2011

Evangelikální teologie chce být přínosem pro ekumenu církví. Je reflexí evangelikálního hnutí, které je nejrychleji rostoucím proudem křesťanství. Evangelikální hnutí není vymezeno církevní příslušností. Jako duchovní hnutí žije ve všech církvích...