Audio

Křesťanské kázání na Starý zákon (Doc. Tabita Landová, Ph.D.)

23. 04. 2024

Přednáška, která zazněla na Teologickém fóru na téma “Křesťané aStarý zákon v21. století”, konaného 22. 4. 2024 vPraze.
Vztah Starého a Nového zákona (David Beňa, lic. theol.)

23. 04. 2024

Záznam přednášky zteologického fóra na téma” Křesťané aStarý zákon v21. století”, konaného 22. 4. 2024 vPraze.
Starý zákon a následování Ježíše (Mgr. Jiří Hedánek, Th.D., Ph.D.)

23. 04. 2024

Nahrávka zteologického fóra “Křesťané aStarý zákon v21. století”. Praha 22. 4. 2024
34. Teologické fórum na téma: Konspiracismus a konspirace

09. 05. 2023

SET připravuje na pondělí 12. 6. 2023 další teologické fórum na aktuální téma konspirací.Co je to konspiracismus? Co jsou konspirace? Jak přistupovat klidem zasaženým různými druhy konspirací? To vše bude předmětem přednášek adiskusí. Poslouží nám...
Chris Wright: Mission and Contextual interpretation of the Bible

07. 03. 2023

Keynote address from the launch of CEE Bible Commentary by Langham Publishing:
Dr. Christopher Wright přednesl tento zásadní příspěvek 3. března 2023 vPraze 1, CB Soukenická, při slavnostní prezentaci nového mezinárodního projektu. Spodporou...
Ohlédnutí za Teologickým fórem: Kreativní práce s Biblí - videa

20. 12. 2022

Díky zpracování bratra Václava Janči apo souhlasu jednotlivých řečníků, můžeme dát na stránky SET některé referáty zpodzimního teologického fóra na téma “Kreativní práce sBiblí”, které se konalo 31. 10. 2022. Natáčelo se narychlo zvětší...
Bohoslužba v rámci konference Evropských evangelikálních teologů (FEET) v Praze 28. 8. 2022

21. 11. 2022

Záznam nedělní bohoslužby vrámci konference Evropských evangelikálních teologů (Fellowship of European Evangelical Theologians) vPraze. Bohoslužba se konala vCírkvi bratrské vPraze 1, Soukenické 15, 28. srpna 2022. Božím slovem o naději sloužil...
Videozáznamy z konference ke 100. výročí narození Johna R. W. Stotta

29. 04. 2021

Pro zájemce je na webových stránkách FEET záznam prezentací zvideokonference ke 100. výročí narození Johna Stotta. Online evropská konference se konala 19. 4. 2021. https://feet-europe.org/posts/2021-meeting-recordings
Starozákonní exegetická studie Gn 1,2 (dr. Jiří Hedánek)

24. 12. 2019

Na teologickém fóru o dechu Ducha svatého (1. 4. 2019) přednesl exegetickou studii na text zGenesis 1,2 dr. Jiří Hedánek. “Ale nad těmi vodami se zachvíval Boží dech.”
Zahájení a uvedení teologického fóra o nových českých překladech (Mgr. Jiří Hedánek, Th.D., Ph.D.)

14. 12. 2019

Jubilejní 30. teologické fórum (11. 11. 2019), které se tentokrát týkalo nových českých překladů Bible, uvedl Dr. Jiří Hedánek, který se již léta překlady Bible zabývá aje jedním zpřekladatelů Českého studijního překladu. Jiří Hedánek je...
Přínos srovnávání biblických překladů pro vykladače Písma (Mgr. Peter Cimala, Th.D.)

14. 12. 2019

Peter Cimala, ředitel Komenského institutu, se na teologickém fóru (11. 11. 2019) o nových českých překladech zabýval přínosem srovnávání biblických překladů. Účastnící fóra mohli sřečníkem projít praktické ukázky zbiblických textů, auvědomit si,...
Práce kazatele s více překlady Bible (Ing. Lubomír Ondráček)

14. 12. 2019

Pastor Lubomír Ondráček se na teologickém fóru o nových českých překladech (11. 11. 2019) zaměřil na užitečnost práce kazatele svíce překlady Bible. Více překladů nemusí znamenat probém, ale spíše možnost proiniknout hlouběji do Písma avnímat jeho...
1K 12-14 v moderních českých překladech (Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.)

14. 12. 2019

Dr. Jiří Bukovský - se na teologickém fóru (11. 11. 2019) o nových českých překladech Bible zaměřil na praktickou ukázku překladových rozdílů v1. Korintským 12-14 vmoderních českých překladech.
Učení o stvoření a jeho věroučné implikace (Pavel Černý)

10. 11. 2019

Přednáška ThDr. Pavla Černého, Th.D. zteologického fóra o biblickém učení o stvoření ajeho implikacích. (Praha 22. 10. 2018).
Entomolog a evoluce? Petr Raus

10. 11. 2019

Přednáška Ing. Petra Rause na teologickém fóru o biblickém učení o stvoření ajeho implikacích. Praha 22. 10. 2018.
Teistická evoluce a historický Adam (Josef Potoček)

10. 11. 2019

Přednáška Ing. Josefa Potočka na teologickém fóru o biblickém učení o stvoření ajeho implikacích. (Praha 22. 10. 2018).
Vznik zpráv o stvoření z pohledu filologa (Jiří Hedánek)

10. 11. 2019

Přednáška Mgr. Jiřího Hedánka, Th.D., Ph.D. “Vznik zpráv o stvoření zpohledu filologa” přednesená na teologickém fóru SET o biblickém učení o stvoření ajeho implikacích. (Praha 22. 10. 2018).
Biblické zprávy o stvoření a jejich pluralita (David Beňa)

10. 11. 2019

Přednáška Davida Beni, lic. theol. zteologického fóra SET, které se konalo 22. 10. 2018. Kpřednášce je přiložena také powerpointová prezentace.
Úvod k teologickému fóru o biblickému učení o stvoření a jeho implikacích - Pavel Černý, (ETS, 22. 10. 2018)

10. 11. 2019

Úvod kteologickému fóru o stvoření - Pavel Černý, předseda Sdružení evangelikálních teologů. Na přání zveřejňujeme přednášky zteologického fóra, které se konalo 22. 10. 2018 vPraze, vbudově Evangelikálního teologického semináře.
Pohled na roli Ducha svatého z perspektivy charismatického hnutí (Ing. Miloš Poborský, ředitel ETS)

26. 09. 2019

O vyjádření pohledu na roli Ducha svatého zperspektivy charismatického hnutí se na teologickém fóru 1. 4. 2019 podělil Ing. Miloš Poborský, ředitel Evangelikálního teologického semináře.
Duch svatý v učení a zkušenosti církve - pohled z letniční církve (Martin Moldan, biskup AC)

26. 09. 2019

Krátký pohled na roli Ducha svatého vučení azkušenosti letniční církve přiblížil na teologickém fóru 1. 4. 2019 biskup Apoštolské církve Martin Moldan.
Novozákonní exegetická studie J 14,16-17 (Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Th.D.)

22. 09. 2019

Dr. Jiří Bukovský se na teologickém fóru o Duchu svatém věnoval aspektům janovské pneumatologie. Vycházel zexegeze textu zJ 14,16-17: “…já požádám Otce aon vám dá jiného Přímluvce, aby byl svámi na věky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže...
Luterský pohled na dech Ducha svatého v církvi (biskup Mgr. Tomáš Tyrlík)

22. 09. 2019

Z luterské perspektivy se kpůsobení Ducha svatého vcírkvi na teologickém fóru vyjádřil biskup Slezské církve evangelické a.v. Mgr. Tomáš Tyrlík.
Pohled na roli Ducha svatého z evangelikální církve (Bc. David Novák, M.Th)

20. 09. 2019

David Novák - předseda Církve bratrské se na Teologickém fóru přinesl svůj pohled na dech Ducha svatého vcírkvi.
Dech Ducha svatého v církvi - úvod k teologickému fóru 1. 4. 2019 (ThDr. Pavel Černý, Th.D.)

20. 09. 2019

Úvod kteologickému fóru o Dechu Ducha svatého. Dr. Pavel Černý uvedl toto fórum avysvětlil volbu adůležitost tohoto tématu. Působení Ducha svatého je všemi křesťanskými proudy vnímáno jako zcela zásadně důležité. Jednotlivé církevní tradice se...
Duch svatý v evangelikální a pentekostální teologii (Prof. Pavel Hošek, Th.D.)

20. 09. 2019

Na 29. teologickém fóru prof. Pavel Hošek hovořil o Duchu svatém vevangelikální apetekostální teologii. Ve svém příspěvku naznačil také milníky své vlastní cesty kobrácení apoznání důležité role Ducha svatého vživotě křesťana.
Dech Ducha v pastorační službě (Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, PhD.)

09. 09. 2019

Přednáška Dr. Pavla Rause pronesená na Teologickém fóru SET “Dech Ducha sv. vcírkvi” 1. 4. 2019 vPraze.