O nás

Sdružení evangelikálních teologů (SET) je zapsaným spolkem vedeným ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 9201. Cílem sdružení je podporovat rozvoj evangelikální teologie s jejím důrazem na autoritu Bible jako Božího slova a centrální postavení Kristova evangelia jako nadějné zprávy pro celý svět.

Chceme napomáhat obnově a růstu církve tím, že budeme rozvíjet a prohlubovat teologický profil a biblické zakotvení vedoucích pracovníků křesťanské církve. Sdružení chce pomáhat k vzájemnému porozumění a úctě těchto pracovníků k sobě navzájem i při možné odlišnosti teologických postojů. K naplnění svých cílů pořádá teologická fóra, vydává teologický časopis a podporuje vydávání evangelikální teologické literatury.

Sdružení SET vzniklo v roce 1998 z iniciativy pedagogů ETS a dodnes je se školou v těsném kontaktu.

Vydává časopis Theologia vitae (ThV), pořádá jednodenní pracovní setkání – teologická fóra a členové se sdružují v pracovních skupinách.

Spřátelené organizace