Aktuality

Zemřel prof. Jürgen Moltmann

05. 06. 2024

června 2024 zemřel vTübingen významný evangelický, reformovaný teolog. https://www.krestandnes.cz/zemrel-jurgen-moltmann-8-4-1926-3-6-2024/
Konference evropských evangelikálních teologů opět v Praze

18. 03. 2024

Po dvou letech se opět vPraze uskuteční konference Sdružení evropských evangelikálních teologů. Tentokrát se bude konat ve spolupráci sEvropskou evangelickou aliancí. Konference bude probíhat 23.-27. srpna 2024 vhotelu Olšanka. Pro ty, kteří...
Teologické fórum: Křesťané a Starý zákon v 21. století. (22. dubna 2024)

12. 02. 2024

Bylo připraveno již 35. teologické fórum na téma: Křesťané aStarý zákon v21. století. Ve výboru SET jsme se shodli, že je třeba se opět věnovat biblistice azvěstování Božího slova. Vnejrůznějších kázáních adiskusích se ukazuje, že je třeba posílit...
Vyšlo nové číslo Theologia vitae po názvem "Teologie systematická a praktická"

18. 10. 2023

Nové číslo Theologia vitae, roč. 13, 1/2023 můžete zakoupit vprodejně knikupectví Samuel (Praha 1, Soukenická 15), nebo ve-shopu tohoto knihupectví. Obsah Recenzované články: Jan zDamašku vsouvislostech raného islámu (Radislav Novotný) Praktické...
Digital Conference: C. S. Lewis – His Legacy and ongoing Relevance

20. 09. 2023

24.-25. listopadu 2023 se koná online konference o odkazu C. S. Lewise. Přednášet bude Alistair McGrath, bývalý profesor vOxfordu, který je řazen knejvýznamnějším myslitelům současného evangelikalismu. Dalším přednášejícím bude prof. Pavel Hošek,...
Pastor Dr. Timothy Keller odešel do Boží slávy 19. 5. 2023

20. 05. 2023

Timothy Keller odešel do nebeského domova (1950-2023) Po tříletém zápase srakovinou slinivky byl do nebeského domova vpátek 19. 5. 2023 odvolán do nebeského domova známý kazatel areformovaný teolog Dr. Timothy Keller. Zemřel ve věku 72 let. Vnaší...
Prezentace Central and Eastern European Bible Commentary 3. března 2023 v 18:30, Praha CB Soukenická

04. 02. 2023

Středoevropský avýchodoevropský komentář kBibli bude prezentován 3. března v18:30 vCB Praha 1 – Soukenická 15 Proč by měli stále američtí azápadoevropští teologové psát biblické komentáře pro celý svět? Nad touto otázkou se zastavila nadace...
BIBLE, MISSION AND CONTEXT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

21. 01. 2023

Tak zní název misijní konference, která se uskuteční vPraze ve dnech 3.-4. března 2023. Na tuto konferenci je možné se přihlásit. V rámci této konference se ukuteční prezentace Central and Eastern European Bible Commentary. Jde o velký svazek k...
Misie a identita. Vyšlo nové číslo časopisu Theologia vitae 1/2023

07. 01. 2023

Nové číslo Thelogia vitae 1/2023 bylo vytištěno péčí redaktorů Jana Valeše aJiřího Hedánka. O sazbu se postaral Jakub Kácha. V tomto čísle najdete řadu zajímavých recenzovaných článků, jeden článek vrubrice “zaznělo” atři recenze publikací. Dva...
Středoevropský a východoevropský komentář k Bibli

14. 11. 2022

Blíží se chvíle vydání aprezentace nového Středoevropského avýchodoevropského komentáře kBibli. Velké mezinárodní dílo, na kterém pracovali také někteří učitelé ETS bude brzy kdispozici.
Teologické fórum: Kreativní práce s Biblí (31. 10. 2022)

19. 09. 2022

Do třetice všeho dobrého! Teologické fórum o kreativní práci sBiblí muselo být již dvakrát odloženo (podzim 2021 ajaro 2022) zdůvodu covidové pandemie. Plánujeme třetí pokus! Naši milí řečníci jsou ochotni přijít na den reformace, tedy 31. 10....
Proběhlo teologické fórum na téma: Bůh - člověk - stvoření

24. 06. 2022

Ve čtvrtek 16. června 2022 se uskutečnilo teologické fórum pořádané SETem společně sorganizací ARocha (křesťané vochraně přírody). Toto fórum se konalo po delší přestávce způsobené restrikcemi vsouvislosti spandemií. Přesto průběh nebyl ani...
Teologické fórum na téma: Bůh - člověk - stvoření (16. 6. 2022)

01. 06. 2022

Blíží se konání teologického fóra smimořádným hostem, kterým bude Revd. Dr. Dave Bookless. Je možné se hlásit na adresu SET. Zaměříme se na péči o Boží stvoření jako součást misie církve.
Hlasy z rozvalin. Prohlášení teologů k válečné agresi Ruské federace vůči Ukrajině

14. 04. 2022

Naši kolegové akolegyně zteologických seminářů Ukrajiny zveřejnili vdubnu 2022 toto prohlášení kválečné agresi Ruské federace vůči Ukrajině.
Bůh - člověk - stvoření: péče o stvoření jako součást misie církve dnes

19. 03. 2022

Pod tímto názvem plánujeme na čtvrtek 16. 6. 2022 příští teologické fórum ve spolupráci skřesťanskou organizací ARocha (křesťané vochraně přírody). Mimořádným hostem bude Revd. Dr. Dave Bookless, anglikánský pastor apředseda teologické komise...
Přesunutí teologického fóra na podzim

08. 03. 2022

Vážení přátelé, velmi se omlouváme, ale po poradě Výboru SET ajednání sřečníky Teologického fóra o kreativní interpretaci Bible, musíme ohlásit další posun. Doufáme, že se toto fórum uskuteční na podzim. Jak to řekl jeden zkolegů, na podzim nám...
Teologická konference Evropského svazu evangelikálních teologů v Praze, 26.-30. srpna 2022

10. 02. 2022

Tato mezinárodní teologická konference se opět uskuteční vPraze. Jejím hlavním tématem je: Naděje pro tento svět: Eschatologie jako zdroj života amisie církve. Konference probíhá vangličtině avjejím programu za SET vystoupí Dr. Jiří Bukovský a...
Teologické fórum "Kreativní práce s Biblí" 21. 3. 2022

19. 01. 2022

Odložené teologické fórum na téma “Kreativní práce sBiblí” se bude konat vnovém termínu na první jarní den 21. března 2022. Již je možné se na toto fórum hlásit. Srdečně zveme.
John STOTT: Bible a její autorita

18. 11. 2021

Díky pohotové reakci vydavatelství Samuel se na pultech objevila letos již druhá kniha kazatele avýznameného anglikánského teologa Johna Stotta - jednoho zotců moderního evangelikálního hnutí, od jehož narození letos uplynulo 100 let. Tato útlá...
Posunutí Teologického fóra z 22. 11. 2021 na jaro 2022

18. 11. 2021

Vážení členové apřátelé SET, na včerejší státní svátek večer se setkal Výbor SET avážil konání Teologického fora - Kreativní práce sBiblí (pondělí 22. 11. 2021). Důvodem této porady byl rostoucí počet nakažených covidem. Doporučena byla možnost...
Vzpomínkový večer ke 100. výročí narození Johna Stotta

30. 09. 2021

Nakladatelství Biblion společně sCírkví bratrskou zvou na vzpomínkový večer ke 100. výročí narození anglikánského evangelikálního teologa Johna Stotta. Zároveň letos uplynulo 10 let od jeho úmrtí. John Stott byl po naší revoluci inciátorem...
Nové číslo časopisu Theologia vitae je vytištěno!

04. 06. 2021

Členům SETu bude číslo distribuováno a ostatní si mohou časopis zakoupit v knikupectví Samuel, vPraze 1, Soukenická 15. Nové číslo je zaměřeno na biblické učení o stvoření ajeho implikace. Zařazeny jsou také recenze knih.
100 let od narození Johna Stotta a 10 let od jeho úmrtí

13. 04. 2021

Pozvání ke konferenci Společenství evropských evangelikálních teologů kpřipomenutí teologa, pastýře aučitele, kterým pro mnoho lidí zglobální Kristovy církve byl aje John Stott. Stottovy knížky (téměř 50) amnožství článků adochovaných kázání...
European Journal of Theology Issue 30.1 (April 2021)

08. 04. 2021

Vyšlo nové číslo Evropského teologického časopisu (April 2021)
Vychází nová kniha Timothy Kellera o naději z Kristova vzkříšení

22. 02. 2021

Známý teolog akazatel Timothy Keller napsal novou knížku pod názvem “Naděje vdobách strachu: Smysl vzkříšení aVelikonoc”. Kniha vychází kletošním velikonočním svátkům aje možné si ji objednat za 455 Kč např. na: ...
Network se zaměřením na přípravu a vedení bohoslužeb

11. 02. 2021

V rámci evangelikálního fóra (ČEA aETS) proběhne network se zaměřením na liturgiku 18. a19. února 2021. Po registraci na stránkách České evangelikální aliance bude zaslán přihlašovací kód. Network se bude věnovat tématu bohoslužby. Zvolené téma...
Online fórum k výročí Komenského - záznam přednášek

23. 11. 2020

Přednášky, které zazněly na online fóru dne 23. listopadu 2020. Jan Hábl: Lidskost není docela ztracena
Pavel Hošek: Komenský jako teolog
Tabita Landová: Komenský jako kazatel ateretik kazatelského umění
Online teologické fórum k výročí Komenského 23. 11. 2020

07. 11. 2020

Odložené teologické fórum na téma “J. A. Komenský - biskup, teolog akazatel - jeho odkaz pro 21. století”, se uskuteční online vpondělí 23. 11. 2020 od 10 h. Srdečně zveme ksetkání sřečníky aspolečnému přemýšlení nad mimořádnou ainspirativní...
Novým generálním tajemníkem Světové evangelikální aliance bude Dr. Thomas Schirrmacher

01. 11. 2020

Novým generálním tajemníkem Světové evangelikální aliance bude německý reformovaný teolog apastor Dr. Thomas Schirrmacher. The International Council (IC) of the World Evangelical Alliance (WEA) is pleased to announce the appointment of Dr Thomas...
Vzpomínka na profesora J. I. Packera (1926-2020)

20. 07. 2020

V kanadském Vancouveru zemřel systematický teolog prof. J. I. Packer. Tento anglikánský teolog se stal autoritou pro světové evangelikální hnutí. Jeho knihy vycházely po celém světě ve velkých nákladech. Dnes je možné číst ivčeštině jednu zjeho...
Symposium v Kolíně: Teologie na misijní cestě

20. 06. 2020

Pod názvem “Teologie na misijní cestě” pořádá kolínská VOŠMT symposium, ke kterému je možné se přihlásit. Členové aspolupracovníci SETu jsou přizváni ke spolupráci azaslání anotace případného příspěvku. Symposisum se koná 29.-30. ledna 2021....
FEET Video Conference 28.-29. 8. 2020

03. 06. 2020

“Discerning the Work of the Holy Spirit in and Through the Church” je tématem konference evropských evangelikálních teologů. Konference se měla konat původně vPraze, ale vzhledem ke koronavirové krizi byla odvolána. Míto ní se bude konat video...
Zrušení FEET konference v Praze, která se měla konat 28.-31. 8. 2020

21. 05. 2020

Vzhledem ksoučasné situaci pandemie suzavřením státních hranic aproblematice cestování zrůzných evropských regionů, rozhodl Výbor Sdružení evropských evangelikálních teologů o zrušení teologické konference. Konference se měla konat vPraze ve dnech...
Shromáždění členů SET 18. 5. 2020

19. 05. 2020

V pondělí 18. května proběhlo Shromáždění členů SET prostřednictvím online platformy Meet. Vzhledem kpandemii asouvisejícím omezením jsme se mohli setkat pouze tímto způsobem. Při jednání byla předložena zpráva předsedy, zpráva tajemníka azpráva o...
Reimagining church and mission - 3 webinars

18. 05. 2020

Pod názvem “Nově si představit církev amisii” pořádá All Nations Christian College (britská Mezinárodní kolej všech národů zaměřená na misii) tři internetové semináře zaměřené na analýzu dopadů COVID-19. Epidemie se stala katalyzátorem změn pro...
Sdružení evropských evangelikálních teologů spustilo nové webové stránky

30. 04. 2020

FEET – Fellowship of European Evangelical Theologians. Toto teologické sdružení přišlo o vydavatele svého časopisu European Journal of Theology atím zároveň io své webové stránky. Dochází ke změně a časopis bude nyní místo britského “Paternoster...
Vzhledem k virové pandemii se také 32. Teologické forum ruší (20. 4. 2020)

24. 03. 2020

Vážení přátelé aspolupracovníci, vzhledem kpřísným opatřením ohledně virové epidemie COVID-19, jsme nuceni také odvolat konání teologického fóra sprof. Williamem Atkinsonem. Toto fórum se mělo uskutečnit 20. dubna 2020. Prof. Atkinson byl nucen...
Teologické fórum 16. 3. 2020 se ruší!

12. 03. 2020

Vážení spolupracovníci apřátelé! Vláda ČR právě dnes - 12. 3. 2020, vyhlásila ve 14 h nouzový stav. Shromažďování bylo omezeno na 30 lidí. Ztoho plyne, že se pondělní teologické fórum nemůže konat. Je nám to líto, protože ještě dnes ráno někteří...
Představujeme hosta 32. Teologického fóra: Prof. Dr. William Atkinson

03. 03. 2020

Při 32. teologickém fóru poslouží dvěma přednáškami prof. Dr. William P. Atkinson zLondýna. Dr. William Atkinson vyrostl vLondýně. Vystudoval medicínu vEdinburghu, ve Skotsku. Nějakou dobu pracoval jako lékař. Poté zaslechl Boží povolání do služby...
32. Teologické fórum na téma - Křest v Duchu svatém: interpretace a význam zkušenosti Ducha v rané církvi a současnosti

11. 02. 2020

Pouhý měsíc po 31. teologickém fóru pořádáme 32. fórum na téma: Křest vDuchu svatém: interpretace avýznam zkušenosti Ducha vrané církvi asoučasnosti. 20. dubna 2020 od 9:30 vbudově Církve bratrské, Praha 1, Soukenická 15. Do České republiky přijde...
J. A. Komenský - biskup, teolog a kazatel: jeho odkaz pro 21. století

08. 01. 2020

V pondělí 16. března 2020 se uskuteční již 31. teologické fórum k350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Tento mimořádný křesťan vmnohém předběhl svou dobu apřinášel inspiraci svým současníkům ainspiruje idnes. Přijďme se společně učit zjeho...
Nové české překlady Bible (2009-2019): Vyhodnocení a výhled (jubilejní 30. teologické fórum SET)

14. 12. 2019

V Praze se 11. listopadu 2019 (CB Soukenická 15) uskutečnilo teologické fórum na téma: Nové české překlady Bible (2009-2019): vyhodnocení avýhled. Přinášíme fotografickou reportáž bratra Zdeňka Hanáka ztohoto fóra, kde se hojně diskutovalo o...
Nové české překlady Bible (2009-2019): Vyhodnocení a výhled

12. 09. 2019

Srdečně zveme všechny zájemce na další teologické fórum, které naváže na předchozé fórum zroku 2009 o biblických překladech. Tentokrát se pokusíme o vyhodnocení těchto překladů ataké se zaměříme na jejich praktické používání vcírkvi ivosobním...
Data příštích teologických fór do Vašich kalendářů

26. 08. 2019

SET pořádá teologická fóra, která jsou přístupná všem zájemcům, napříč ekumenickým spektrem. Zveme učitele teologie, pastory, presbytery, kaplany, studenty adalší zájemce o práci sBiblí astudium současného kontextu církevní služby. Teologická fóra...
Vyšlo nové číslo Theologia vitae "Křesťanská škola"

03. 05. 2019

Vyšlo další zajímavé číslo časopisu Theologia vitae, které má název “Křesťanská škola”. Obsahuje články zpřednášek zřizovatelů aředitelů církevních škol. Dočtete se o problémech azápasech těch, kteří církevní školy zakládají aprovozují. Nechybí...
Dech Ducha svatého v církvi - Teologické fórum SET 1. 4. 2019

05. 02. 2019

Již 29. teologické fórum SET se uskuteční 1. dubna 2019 vprostorách Církve bratrské, vPraze 1, Soukenická 15. Fórum pořádá Sdružení evangelikálních teologů společně sKomenského institutem. Tématem je “Dech Ducha svatého vcírkvi”. Budeme se zabývat...
Ohlédnutí za teologickým fórem o identitě a misii

24. 11. 2018

V pondělí 19. listopadu 2018 proběhlo vprostorách Sboru CB vSoukenické (Praha 1) teologické fórum o křesťanské identitě amisii vrozdělené Evropě aČeské republice. Toto fórum navázalo na evropskou konferenci, která se konala vPraze, vsrpnu tohoto...
Ohlédnutí za teologickým fórem o identitě a misii

24. 11. 2018

2018 proběhlo vprostorách Sboru CB vSoukenické (Praha 1) teologické fórum o křesťanské identitě amisii vrozdělené Evropě aČeské republice. Toto fórum navázalo na evropskou konferenci, která se konala vPraze, vsrpnu tohoto roku. Po připomenutí...
FEET Newsletter 2018 - podzimní okružní dopis Sdružení evropských evangelikálních teologů

15. 11. 2018

V listopadu 2018 publikovalo Sdružení evropských evangelikálních teologů okružní dopis, ve kterém připomíná teologickou konferenci konanou vPraze 24.-28. srpna 2018. Ztéto konference je vdopise zařazena zpráva. Evropská konference konaná vPraze se...
Křesťanská identita a misie v rozdělené Evropě a České republice. Uskuteční se v Praze 19. 11. 2018!

25. 10. 2018

“Křesťanská identita amisie vrozdělené Evropě aČeské republice” je název 28. teologického fóra, které se ukuteční vnávaznosti na evropskou teologickou konferenci, která letos vsrpnu proběhla vPraze. Jedná se o téma důležité anelehké aje třeba ho...
Teologické fórum na téma Boží stvoření a jeho implikace (22. 10. 2018)

22. 10. 2018

V pondělí 22. 10. 2018 se uskutečnilo vbudově Evangelikálního teologického semináře vPraze na Černém Mostě již 27. teologické fórum. Toto fórum se konalo na základě návrhu některých členů adalších zájemců. Učení o Božím stvoření bylo diskutováno z...
Kalvín dnes. Vychází nové číslo Theologia vitae o Janu Kalvínovi a reformované teologii

09. 10. 2018

Vychází další číslo časopisu Theologia vitae, které obsahuje některé články připomínající proběhlé teologické fórum na téma: Jan Kalvín - vývoj avliv reformovaného učení. Číslo je doplněno dalšími studiemi apřináší svěží pohled na Kalvínovo dílo v...
Biblické učení o stvoření a jeho implikace

12. 09. 2018

Evoluce, kreacionismus nebo inteligentní design? Na přání některých spolupracovníků reagujeme mimořádným teologickým fórem na téma “Biblické učení o stvoření ajeho implikace.” Toto fórum se uskuteční vpondělí 22. 10. 2018 vbudově ETS, Stoliňská...
Ministry's Tribute to Dr. Billy Graham

28. 02. 2018

Watch the short video made as aMinistry’s Tribute to Billy Graham.
Nové stránky s informacemi z Izraele

23. 01. 2018

Pod záštitou Institutu Williama Wilberforce byly připraveny aspuštěny nové stránky informující o současném Izraeli, životě vněm ataké o problematice složitých mezinárodních vztahů: http://israel.cz/
26. Teologické fórum SET na téma: Církevní školství (19. 3. 2018)

10. 01. 2018

Srdečně zveme na 26. teologické fórum na téma: Církevní školství - jeho klady aproblémy. Toto fórum se uskuteční vpondělí 19. března 2018 ve sborovém domě Církve bratrské vPraze 1, Soukenická 15. Referáty poslouží ti, kteří se votázkách církevního...
Spolupráce Světové evangelikální aliance (WEA) s Vatikánem

06. 01. 2018

Světová evangelikální aliance dlouhodobě spolupracuje spapežem Františkem avedením římskokatolické církve ve věci náboženské svobody alidských práv. Jde o pomoc pronásledovaným křesťanům aprosazovaní svobodné volby náboženství. ...
Pozoruhodný vývoj evangelikálního hnutí uvnitř Anglikánské církve

02. 01. 2018

Přiložený článek dokumentuje růst evangelikálního (biblicky konzervativní aradikální vaplikaci) hnutí vAnglikánské církvi ve Velké Británii. Najdeme tam stopy evangelizací Billy Grahama, vlivu Johna Stotta ataké Nicky Gumbela, kurzů Alfa adalších...
Teolog a pastor Timothy Keller kritizuje zneužívání nálepky "evangelical"

22. 12. 2017

Známý reformovaný teolog apastor Timothy Keller kritizuje zneužívání slova “evangelical” pro lidové náboženství apolitické postoje.
Vstup křesťanství do velkého světa (28. 11. 2017)

25. 11. 2017

Na základě informace od prof. Petra Pokorného zveřejňujeme pozvánku na zajímavou přednášku na téma: Vstup křesťanství do velkého světa. Judaism, Christianity, Gnosticism in Antiquity or describing alandscape without traditional maps. Přednáší...
Proběhlo 25. Teologické fórum na téma: Jan Kalvín - vývoj a vliv reformovaného učení

19. 11. 2017

Po jarním teologickém fóru o odkazu Martina Luthera pro současnou církev, se SET zaměřil na druhou významnou postavu reformace - ženevského kazatele aautora řady biblických výkladů - Jana Kalvína. Početně navštívené teologické fórum otevřelo...
Nové dvojčíslo Theologia vitae k 500. výročí reformace

02. 11. 2017

Lutherovské číslo časopisu Theologia vitae K letošnímu výročí reformace vychází dvojčíslo časopisu Theologia vitae, ve kterém najdeme články o Martinu Lutherovi ajeho odkazu pro současnou církev. Včísle je otištěn první český autorizovaný překlad...
Podzimní teologické fórum: Jan Kalvín - vývoj a vliv reformovaného učení.

07. 09. 2017

Sdružení evangelikálních teologů pořádá jubilejní 25. teologické fórum. Na jaře 2017 jsme se věnovali Martinu Lutherovi ana podzim vroce 500. výročí reformace se zaměříme na Jana Kalvína avývoj avliv jeho učení. Reformované učení procházelo...
Jan Kalvín - vývoj a vliv reformovaného učení. 13. listopadu 2017

26. 06. 2017

Do svých kalendářů můžete již zařadit připravované Teologické fórum SET, které se uskuteční vpondělí 13. 11. 2017 vbudově Sboru Církve bratrské vPraze 1, Soukenická 15, v9:30. Po jarním inspirativním zastavení u Martina Luthera, se zaměříme na...
Luterství dnes - teologická konference Luther Academy

28. 04. 2017

Luther Academy pořádá jubilejní teologickou konferenci na téma: Luterství dnes. Konference se koná vPraze - Tuchoměřicích 22.-25. 5. 2017. Možnost přihlášení do 8. 5. 2017.
24. Teologické fórum SET: Martin Luther a jeho odkaz pro současnou církev

28. 04. 2017

Dne 3. dubna 2017 proběhlo vPraze 24. Teologické fórum k500. výročí vystoupení Martina Luthera. Pěkně navštívené fórum upoutalo zájemce výbornými přednáškami apřímo vtahovalo do rozhovoru nad dědictvím Martina Luthera, které je povzbuzením pro...
Teologické fórum SET: Martin Luther a jeho odkaz pro současnou církev. (3. 4. 2017)

06. 02. 2017

Zveme kazatele jednotlivých církví, učitele astudenty teologických škol izájemce zřad pracovníků církví na Teologické fórum k500. Lutherovu výročí. Jde nám o podtržení Lutherova odkazu pro dobu, ve které žijeme asloužíme. Osobnost, duchovní...
How are we to evaluate the heritage called Christendom?

19. 12. 2016

Nový blog na stránkách Fellowship of European Evangelical Theologians napsal nový člen exekutivy dr. Jeppe Bach Nikolajsen Assistant Professor, Lutheran School of Theology Aarhus, Denmark ...
Příští teologické fórum se uskuteční 3. dubna 2017 na téma: Martin Luther a jeho odkaz pro současnou církev

09. 12. 2016

Do svých kalendářů si můžete vyznačit pondělí 3. dubna 2017! Vroce 500. výročí Lutherova vystoupení se uskuteční Teologické fórum Sdružení evangelikálních teologů na téma: Martin Luther ajeho odkaz pro současnou církev. Budeme se věnovat...
Teologické fórum: Islám a Evropa v 21. století.

07. 12. 2016

listopadu 2016 proběhlo teologické fórum o islámu aEvropě v21. století. Kolem stovky účastníků zdevíti církví vyslechlo několik referátů adiskutovalo o kompatibilitě islámu aEvropy v21. století. Hlavní host fóra, prof. Dr. Christine Schirrmacher...
Vyučování v církvi - vyšlo nové číslo Theologia vitae

13. 11. 2016

Nové číslo časopisu Theologia vitae roč. 5, č. 2/2015 je kdispozici. Číslo je možné zakoupit při Teologických fórech pořádaných Sdružením evangelikálních teologů, vknihovně Evangelikálního teologického semináře nebo vknihkupectví SAMUEL i...
Teologické fórum: Islám a Evropa v 21. století.

11. 10. 2016

Sdružení evangelikálních teologů společně sKomenského institutem zve na Teologické fórum, které se koná 21. listopadu 2016 vbudově Církve bratrské vPraze 1, Soukenická 15. Hlavním přednášejícím bude prof. dr. Christine Schirrmacher. Vystudovala...
Příští teologické fórum SET 21. 11. 2016: Islám a Evropa v 21. století.

09. 09. 2016

Teologické fórum Sdružení evangelikálních teologů se ukuteční vpondělí 21. listopadu 2016 vPraze 1, Soukenická 15. Toto teologické fórum naváže bezprostředně na veřejnou diskusi mezi prof. Tomášem Halíkem apastorem Danem Drápalem, která se konala...
Zpráva o teologickém fóru na webu Sdružení Evropských evangelikálnch teologů

25. 05. 2016

O březnovém Teologickém fóru SET vPraze (2016) píše Pavel Černý na blogu FEET (Fellowship of European Evangelical Theologians). Tématem fóra byla reflexe Závazku zKapského Města. ...
Pozvání na Teologické fórum SET, které se uskuteční v pondělí 14. 3. 2016

03. 02. 2016

Bylo zahájeno přihlašování na Teologické fórum, které se uskuteční ve Sboru Církve bratrské, Soukenická 15.
Reformace - její teologie a odkaz

17. 12. 2015

Svaz evropských evangelikálních teologů připravil vpředstihu kvelkému výročí reformace konferenci na téma: Reformace - její teologie aodkaz. Konference se koná ve dnech 26.-30. 8. 2016 na symbolicky vyznamném místě - vLutherově Wittenbergu. Na...
Teologické fórum SET

04. 12. 2015

Příští teologické fórum se uskuteční 14. března 2016 vprostorách Sboru Církve bratrské vPraze 1, Soukenická 15. Tématem bude: Křesťanská etika ve společnosti. Jednotlivé referáty adiskuse se zaměří na aktuální kapitoly křesťanské etiky, jakými...
Teologické fórum SET

04. 12. 2015

Příští teologické fórum se uskuteční 14. března 2016 vprostorách Sboru Církve bratrské vPraze 1, Soukenická 15. Tématem bude: Křesťanská etika ve společnosti. Jednoltlivé referáty adiskuse se zaměří na aktuální kapitoly etiky (Láska jako jazyk...
Theologia vitae 1/2015 Církev a uzdravování

03. 08. 2015

Bylo vydáno nové číslo časopisu Theologia vitae 1/2015 shlavním tématem Církev auzdravování. Svazek obsahuje články ze dvou Teologických fór. To první se konalo na téma: “Kde je církev? Ekumenická eklesiologie”. Druhé teologické fórum probíhalo na...
Evangelikální fórum 2015

04. 07. 2015

Evangelikální fórum se koná 3.-5. listopadu 2015 vPraze, ve Sboru Církve bratrské, Soukenická 15 Pořádají společně: Evangelikální teologický seminář aČeská evangelikální aliance Téma: Nové podoby církve Informace, program aregistrace na: ...
Okružní dopis Sdružení evropských evangelikálních teologů (FEET) 2015

25. 05. 2015

Okružní dopis FEET připomíná teologickou konferenci vPaříži (2014), informuje o přípravách konference pro rok 2016 (Reformace: Její kořeny adědictví) ve Wittenbergu aobsahuje další aktuality.
Nové webové stránky Sdružení evropských evangelikálních teologů

23. 02. 2015

Sdružení evrospských evangelikálních teologů (FEET) nově atualizovalo své webové stránky. Kromě zpráv, programů konferencí ačasopisu European Journal of Theology, se tam budou objevovat iblogy. Prvním blogem přispěl předseda FEET prof. Pierre...
Nové číslo Theologia vitae č. 2/2011-14

23. 01. 2015

Vyšlo nové číslo časopisu Theologia vitae! Toto číslo přináší tři zásadní dokumenty evangelikálního hnutí se zaměřením na evangelizaci. Podle prvního evangelizačního kongresu, který se konal vLausanne, je hnutí pro světovou evangelizaci nazýváno...
Teologické fórum: Pojetí autority duchovního v 21. století

15. 01. 2015

Zveme na Teologické fórum SET, které se uskuteční 23. 3. 2015 ve sborovém domě Sboru Církve bratrské vPraze 1, Soukenická 15. Budeme přemýšlet na pojetím autority duchovního ahledat model vhodný pro kontext, ve kterém žijeme. Přihlaste se včas a...
Nový dokument Lausannského hnutí pro světovou evangelizaci o teologii prosperity, chudobě a evangeliu (2014).

22. 08. 2014

Lausannské hnutí letos publikovalo svůj další teologický dokument: Atibaia Statement: Recommendation from The Lausanne Global Consultation on Prosperity Theology, Poverty and the Gospel. Tento dokument se zaměřuje na teologii prosperity, která...
Nové webové stránky FEET

07. 07. 2014

Fellowship of European Evangelical Theologians (Sdružení evropských evangelikálních teologů) zvěřejnil nové webové stránky. Kromě informací akonferenčních aktivit je na stránkách více prezentován Journal of European Theology. ...
Theologia vitae je v prodeji v e-shopu knikupectví Samuel

23. 04. 2014

Theologia vitae je ekumenický časopis vydávaný Sdružením evangelikálních teologů. Snaží se spojovat teologickou práci spraxí křesťanského života. Proto se jmenuje “teologie života”. Je určen pro teology, kazatele apastory církví, studenty teologie...
Konference Evropského sdružení evangelikálních teologů v Paříži 29. 8. - 2. 9. 2014

05. 03. 2014

Na letošní léto připravuje Evropské sdružení evangelikálních teologů (FEET) konferenci do Paříže za spolupráce sfrancouzským sdružením. Letošní konference se zaměří na křesťanskou etiku vsoučasné Evropě. Konference se bude zabývat křesťanskými...
Teologické fórum: Peníze a církev, dávání a obětavost. 24. 3. 2014

03. 03. 2014

Sdružení evangelikálních teologů uspořádalo jarní Teologické fórum na aktuální téma: Peníze acírkev, dávání aobětavost: Financování života služby církve. Zazněly tři podnětné referáty Tomáše W. Pavlíčka, Davida Beni aPetera Cimaly. Odpoledne nám...
Nové číslo Theologia vitae vyšlo

21. 01. 2014

Počátkem roku 2014 vyšlo nové číslo časopisu Theologia vitae. Celé toto číslo je věnováno teologii obrácení anavazuje na Evangelikální teologickou konferenci zroku 2010. Na této konferenci zazněly zásadní referáty o konverzi, která je zkušeností...
European Journal of Theology - nové webové stránky

23. 10. 2013

European Journal of Theology je odborný časopis, jehož vydavatelem je Fellowship of European Evangelical Theologians (Sdružení evropských evangelikálních teologů). Toto evropské sdružení zahrnuje teology, učitele teologických fakult aseminářů,...
Exorcismus v učení a životě církve

09. 10. 2013

V pondělí 7. 10. 2013 proběhlo Teologické fórum o exorcismu. Účast byla vysoká azrůzných církví přijelo osmdesát účastníků. Mezu poslouchači byli pastoři různých církví, studenti teologie apastorace ataké např. vězenští kaplani. Fórum začalo...
Teologické fórum: Exorcismus v učení a praxi církve

04. 09. 2013

V pondělí 7. 10. 2013 se koná ve Sboru Církve bratrské vPraze 1, Soukenická 15 Teologické fórum na téma: Exorcismus vučení apraxi církve. Toto téma jsme slíbili při loňském teologickém fóru o uzdravování vcírkvi. Jsme vděční, že pozvání kreferátům...
Teologické fórum 4. 3. 2013. Vyučování základů víry v 21. století a 450. výročí Heidelberského katechismu

24. 01. 2013

Srdečně zveme na Teologické fórum, které je reflexí katechismů ajejich vlivu vživotě církví. Přemýšlet budeme ijak dál ajak vyučovat apřipravovat ke křtu dnes nově obrácené vdnešní době. Fórum proběhne vcentru Prahy, ve Sboru Církve bratrské,...
Teologické fórum 4. 3. 2013. Vyučování základů víry v 21. století

11. 12. 2012

Teologické fórum 4. 3. 2013 - Rezervujte si toto datum ve svých diářích! pořádá Sdružení evangelikálních teologů Vyučování základů víry v21. století Co patří kzákladům víry? Zčeho dnes vyučujeme? Používáme klasické katechismy? Heidelberský...
COENA - deset let evangelické liturgické iniciativy

05. 11. 2012

V pátek 16. 11. avsobotu 17. 11. 2012 se uskuteční vBrně setkání kpřipomenutí deseti let práce této iniciativy. Vsobotu to bude konference na téma: Možnosti aúskalí liturgické obnovy vevangelické církvi. Vpanelové diskusi vystoupí J. Vokoun, J....
Teologické fórum na téma: Služba uzdravování v církvi

20. 10. 2012

2012 se konalo vSoukenické Teologické fórum organizované Sdružením evangelikálních teologů. Tentokrát bylo na řadě aktuální azávažné téma: Uzdravování vcírkvi. Na šedesát účastníků zrůzných církví nelitovalo, že přijelo. Téma bylo pojednáno z...
Teologické fórum - Služba uzdravování v církvi

11. 07. 2012

Sdružení evangelikálních teologů připravuje ekumenické Teologické fórum ktématu: Služba uzdravování vcírkvi. Toto fórum se uskuteční 8. 10. 2012 vprostorách Sboru Církve bratrské vPraze 1, Soukenická 15. Sdrdečně zveme zájemce o výklad Bible a...
Světová evangelikální aliance odsuzuje pálení Koránu

29. 04. 2012

2012 se generální sekretář Dr. Geoff Tunnicliff azástupci Světové evangelikální aliance (WEA) setkali sextrémistickým pastorem Jonesem, aby sním hovořili o jeho snahách prezentovat křesťanství aodsoudit, nebo dokonce pálit Korán. Přiložené...
Kázání Božího slova v dnešní době - seminář vede David Jackman

24. 04. 2012

Kazatel aodborník na homiletiku David Jackman (Velká Británie) bude přednášet na semináři o kázání Božího slova vSoukenické 10.-11. května 2012. Seminář pořádají Mezinárodní sbor CB, Studijní odbor RCB aSdružení evangelikálních teologů. Seminář o...
Pavel Raus: Spojenci namísto protivníků: Proces manželského i partnerského konfliktu.

21. 02. 2012

Nakladatelství Návrat domů vydalo knížku jednoho zučitelů Evangelikálního teologického semináře vPraze, Pavla Rause, M.A. et M.A. Kniha pojednává o konfliktech, které mohou být příležitostí ke zkvalitnění vztahů. Zveřejňujeme anglické oznámení o...
Vzpomínkový večer na Johna Stotta a představení překladu jeho knihy Rok s Biblí

25. 11. 2011

Ve spolupráci snakladatelstvím Biblion pořádáme 6. 12. 2011 v18:30 vzpomínkový večer na Johna Stotta auvedení překladu jeho knihy Rok sBiblí. Večer bude česko-anglický azúčastní se také Rev. Ricky Yates - farář ahosté sousední anglikánské farnosti...
Teologické fórum: Kde je církev? Eklesiologie

07. 11. 2011

října 2011 se ve Sboru Církve bratrské, Soukenická 15 konalo Teologické fórum na téma: Kde je církev? Ekumenická eklesiologie. Čím je církev konstituována? Toto fórum umožnilo diskusi, ve které se prolínaly přístupy protestantské, římskokatolické...
ETK 2011: Církev a komunita

03. 11. 2011

Každoroční evangelikální teologická konference se koná 8.-9. 11. 2011 ve Sboru Církve bratrské vPraze 1, Soukenická 15 Podrobnosti naleznete na “webu ETS”:http://etspraha.cz/events/2011-11-08-evangelikalni-teologicka-konference-2011