Bohoslužba ve světle Nového zákona: Jednota a rozmanitost (Peter Cimala)

publikováno 21. 05. 2020 sdílet:

Tento článek vyšel v  časopise Theologia vitae, roč. 1, 2/2008, s.153-178.

Mgr. Peter Cimala, Th.D.