Boží přítomnost ve zvěstování (Ján Liguš)

publikováno 03. 06. 2020 sdílet:

Tento článek vyšel v časopise Theologia vitae, roč. 1, 2/2008, s. 207-226.

Prof. ThDr. Ján Liguš, PhD