Christian Witness in a Multi-Religious World - 2011

publikováno 03. 11. 2011 sdílet:

Křesťanské svědectví v multináboženském světě: Doporučení k praxi. Jedná se o historicky první dokument, na kterém se sjednotily: Světová rada církví (WCC), Pontifikální rada pro mezináboženský dialog (PCID-Vatikán) a Světová evangelikální aliance (WEA). Dokument výstižně vyjadřuje potřebné důrazy pro vydávání křesťanslkého svědectví v sučasném světě.