FEET Newsletter - June 2017

publikováno 03. 06. 2017 sdílet:

Okružní dopis Společenství evropských evangelikálních teologů z června 2017 byl rozeslán. Najdete v něm ohlédnoutí za loňskou konferencí ve Wittenbergu o reformační teologii a jejím dědictví. Zařazeny jsou pohledy do vývoje reformace v některých zemích (Bulharsko, Itálie a Gruzie), které zazněly v rámci loňské konference. V příštím okružním dopise budou zařazeny další země.

K důležitým sdělením okružního dopisu patří příprava konference na rok 2018, která se uskuteční v Praze 24.-28. srpna. Tato konference se bude zabývat tématem: Křesťanská identita a misie v rozdělené Evropě. Budeme se zabývat smyslem dialogu a potřebnými důrazy svědectví o Kristu v multirasové, multináboženské a různými ideovými názory rozdrobené Evropě.