Holistická misie Johna R. W. Stotta (Pavel Černý)

publikováno 21. 01. 2012 sdílet:

Článek připomíná některé aspekty vlivu působení Johna R. W. Stotta v oblasti misie. Stottova orientace na biblickou exegezi a misijní hermeneutiku ovlivnila mnoho konferencí i publikovaných dokumentů v nejrůznějších částech světa a pomohla vyrovnávat napětí mezi důrazy na evangelizaci a na sociální angažovanost církví světové ekumeny. Článek byl psaný pro časopis Misiologické info 1/2012 vydávaný Středoevropským centrem misijních studií. Otištěn byl též v Teologických textech č. 3, roč. 23, 2012, s. 126-129