J. A. Komenský - biskup, teolog a kazatel: jeho odkaz pro 21. století

publikováno 08. 01. 2020 sdílet:

V pondělí 16. března 2020 se uskuteční již 31. teologické fórum k 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Tento mimořádný křesťan v mnohém předběhl svou dobu a přinášel inspiraci svým současníkům a inspiruje i dnes. Přijďme se společně učit z jeho odkazu. Velmi kvalifikovaní řečníci nás uvedou do několika oblastí života a služby tohoto mimořádného křesťana. Komenského odkaz je aktuální pro církev i společnost.