Konference Evropského sdružení evangelikálních teologů v Paříži 29. 8. - 2. 9. 2014

publikováno 05. 03. 2014 sdílet:

Na letošní léto připravuje Evropské sdružení evangelikálních teologů (FEET) konferenci do Paříže za spolupráce s francouzským sdružením.

Letošní konference se zaměří na křesťanskou etiku v současné Evropě. Konference se bude zabývat křesťanskými hodnotami v evropské společnosti, teologickými základy křesťanské etiky a jejich metodologickými otázkami, aktuálními etickými otázkami ve světle Nového zákona, aplikací biblické etiky v současném kontextu, agendou sekularismu ve Francii a etikou, misií a evangelizací v pojetí závazku z Cape Town.

Konference zařazuje zajímavé semináře na téma: Etika a budoucnost vedení církve; poslušnost a resistence - odkaz Bonhoeffera a významných osob v historii církve; vliv kultury na svědomí, evangelická spiritualita a praxe etiky; teologická a etická dimense naší ekonomické krize; nové otázky bioetiky a etika reprodukce; Partneři v etice v pluralitním prostředí. Jako obvykle bude konference doplněna setkáním pro doktorandy a také setkáními podle jednotlivých teologických disciplín. Do těchto oborových skupin mohou účastníci konference přihlásit a prezentovat svůj “paper”.

Na konferenci FEET je možné se již hlásit!