Musí si člověk lidskou důstojnost zasloužit nebo ji získává darem? (Thomas J. Johnson)

publikováno 11. 06. 2020 sdílet:

Příspěvek evangelikálního hnutí k rozhovoru o lidské důstojnosti v rámci lidských práv. Článek je v angličtině.

Prof. Thomas J. Johnson publikoval článek v sérii vydávané Martin Bucer Seminary. Tento článek přináší důležitá zjištění právě v době, kdy je lidská důstojnost některými lidmi zpochybňována v době rasových nepokojů. Thomas Johnson řadu let přednášel v Praze a je zakladatelem Komenského institutu v České republice. V současné době publikuje a působí jako vyslanec Světové evangelikální aliance do Vatikánu ve věci lidských práv.

Prof. Thomas K. Johnson, PhD