Network se zaměřením na přípravu a vedení bohoslužeb

publikováno 11. 02. 2021 sdílet:

V rámci evangelikálního fóra (ČEA a ETS) proběhne network se zaměřením na liturgiku 18. a 19. února 2021. Po registraci na stránkách České evangelikální aliance bude zaslán přihlašovací kód.

Network se bude věnovat tématu bohoslužby. Zvolené téma navazuje na celkové téma evangelikálního fóra, jímž je spiritualita. Bohoslužba hraje zásadní roli v prožívání a rozvíjení spirituality jednotlivců a společenství. Reflexe bohoslužebného dění, promýšlení jejích zdrojů, poslání a formy proto patří k důležitým teologickým úkolům. V rámci networku zazní čtyři příspěvky, které by měly přinést konkrétní podněty pro společnou diskuzi k tématu bohoslužby v našem prostředí. Jednotlivé příspěvky budou vycházet z různých oblastí teologického bádání – starozákonní a novozákonní teologie, systematická a praktická teologie. Řečníci vyberou podněty z vlastního okruhu bádání, o nichž mají zato, že mohou obohatit naše přemýšlení o teologii a praxi bohoslužby.

Tento network připravili a povedou David Beňa, Jiří Bukovský, Jan Valeš a Pavel Černý.

Více na: http://evangelikalniforum.cz/network/evangelikalni-teologie/

Mgr. Jiří Bukovský, PhD