Novozákonní exegetická studie J 14,16-17 (Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Th.D.)

publikováno 22. 09. 2019 sdílet:

Dr. Jiří Bukovský se na teologickém fóru o Duchu svatém věnoval aspektům janovské pneumatologie. Vycházel z exegeze textu z J 14,16-17: “…já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.” K záznamu tohoto referátu je připojena také powerpointová prezentace.