Ohlédnutí za teologickým fórem o identitě a misii

publikováno 24. 11. 2018 sdílet:

V pondělí 19. listopadu 2018 proběhlo v prostorách Sboru CB v Soukenické (Praha 1) teologické fórum o křesťanské identitě a misii v rozdělené Evropě a České republice. Toto fórum navázalo na evropskou konferenci, která se konala v Praze, v srpnu tohoto roku. Po připomenutí průběhu evropské konference a úvodu k tématu (Pavel Černý), nás Petr Cimala uvedl do křesťanské identity v Bibli. Zaměřil se na charakteristiku křesťanské identity podle učení apoštolů a dvojího občanství křesťanů - v Božím království a zde na zemi.

Následovalo představení právě vydané knihy Pavla Hoška “Je to náš příběh: Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury”. Doporučeny byly i další knihy z nové domácí i zahraniční teologické produkce. Kniha Pavla Hoška se přímo dotýkala problematiky tohoto fóra. Pavel Hošek se ve svém referátu zaměřil na české vlastenectví v odlišení od nebezpečného nacionalismu. Pokusil se zkloubit dohromady české tradice a vybudovat z nich společný základ naší identity národní i křesťanské. Následoval podnětný výklad Pavola Bargára o roli příběhu v naší křesťanské identitě. Potržena byla pozitiva i možná negativa narativní teologie.

Na křesťanskou misii se zaměřil David Symon. Ve svém referátu pojal křesťanskou identitu jako misijní identitu. Připojil analýzyu Závazku z Kapského Města se zaměřením a aplikací na českou a mezinárodní misii. Poslední referát přednesl Marek Macák na téma: Křesťanská identita očima psychologa. V jeho pojetí identita dostala rozměr křesťanské víry, která určuje naši identitu. Referát byl velmi christocentrický a svými živými příměry a ilustracemi psychologa a křesťana velmi otevřený a motivující.

Celé fórum proběhlo v dobré atmosféře a vzbudilo podnětné diskuse. Těšíme se, že z referátou budou vypracovány články pro publikování v časopise Teologia vitae. Poděkování patří také Sboru Církve bratrské za přijetí fóra do svých prostor a sestrám, které se staraly o nasycení všech přítomných. Fórum mělo jako vždy i ekumenický rozměr a zaznamenali jsme tentokrát účast z AC, BJB, CB, ČCE, ECM a dalších církevních společenství. Potvrzuje se, že závažné otázky je nejlepší studovat v ekumenickém průniku různých křesťanských tradic a společně hledat cestu kupředu. Připojujeme pár fotografií z průběhu fóra, které pořídil Pavel Plchot.