Příští teologické fórum se uskuteční 3. dubna 2017 na téma: Martin Luther a jeho odkaz pro současnou církev

publikováno 09. 12. 2016 sdílet:

Do svých kalendářů si můžete vyznačit pondělí 3. dubna 2017! V roce 500. výročí Lutherova vystoupení se uskuteční Teologické fórum Sdružení evangelikálních teologů na téma:

Martin Luther a jeho odkaz pro současnou církev.

Budeme se věnovat praktickým aplikacím z díla reformátora Martina Luthera (95 tezí, Lutherova cesta od teologie rozumu k teologii srdce, Lutherova spiritualita a vztah Martina Luthera k jasnosti Bible. V příloze je k prostudování 95 Lutherových tezí.