Proběhlo teologické fórum na téma: Bůh - člověk - stvoření

publikováno 24. 06. 2022 sdílet:

Ve čtvrtek 16. června 2022 se uskutečnilo teologické fórum pořádané SETem společně s organizací A Rocha (křesťané v ochraně přírody). Toto fórum se konalo po delší přestávce způsobené restrikcemi v souvislosti s pandemií. Přesto průběh nebyl ani tentokrát samozřejmý, protože na poslední chvíli covidem onemocněl hlavní řečník Revd. Dr. Dave Bookless. Přes tento hendikep se zoomové spojení uskutečnilo díky technickému přispění Jakuba Černého a Daniele Prudila. Fórum zahájil biblickým slovem Pavel Černý a hlavního řečníka představil Pavel Světlík.

Účastníci ocenili přesný překlad a krásnou češtinu Dr. Anny Světlíkové. Přednášky byly odborné a zjevně obsahovaly duchovní rozměr. Řečník využíval powerpointové prezentace, kterými dokládal předkládaná zjištění. V tomto zoomovém rozměru a spojení mezi Londýnem a Prahou se fórum konalo poprvé. Po každé přednášce řečník fundovaně odpovídal na otázky a přinášel širší globální perspektivu péče o Boží stvoření.

Kromě různých účastníků jsme mezi sebou uvitali skupinu studentů ETS s ředitelem M. Poborským a zástupcem pro věci studijní J. Bukovským. K rozhovorům byly využity také přestávky a ještě po ukončení fóra bylo vidět u občerstvení diskutující skupinky. Rozcházeli jsme se s vědomím, že každý z nás může něco udělat v péči o Boží stvoření a že tato péče je součástí misie Kristovy církve. Naším úkolem je rozvíjet vztah k Bohu, k lidem i ke stvořenému světu.

Dr. Dave Bookless