Shromáždění členů SET 18. 5. 2020

publikováno 19. 05. 2020 sdílet:

V pondělí 18. května proběhlo Shromáždění členů SET prostřednictvím online platformy Meet. Vzhledem k pandemii a souvisejícím omezením jsme se mohli setkat pouze tímto způsobem.

Při jednání byla předložena zpráva předsedy, zpráva tajemníka a zpráva o hospodaření. Na základě těchto zpráv se také rozvinula diskuse o dalších důležitých a potřebných tématech, která je třeba zpracovávat pro službu křesťanských církví. V mezidenominační teologické společnosti se ukazuje, že naše zápasy jsou velmi podobné a že si můžeme vzájemně sloužit. Bylo stanoveno několik témat pro příští teologická fóra. Také byl zvolen nový Výbor SET pro léta 2020-2022 ve složení: Pavel Černý - předseda, Jaromír Strádal - tajemník, členové: Peter Cimala, Jiří Hedánek, Vít Hlásek, Václav Janča a Miloš Poborský. Poděkovali jsme Josefu Červeňákovi a Janu Valešovi za dlouholetou službu ve Výboru SET.

Společný rozhovor se týkal také časopisu Theologia vitae, který SET vydává společně s ETS. Uvítali jsme nového člena redakční rady ThV Jana Valeše. Jako SET si přejeme, abychom mohli sloužit zdravému životu českých církví a zároveň prostředkovat dobré podněty z evropské i světové diskuse. SET spolupracuje s FEET (Fellowship of European Evangelical Theologians).

ThDr. Pavel Černý, Th.D.