Teologické fórum: Islám a Evropa v 21. století.

publikováno 07. 12. 2016 sdílet:
  1. listopadu 2016 proběhlo teologické fórum o islámu a Evropě v 21. století. Kolem stovky účastníků z devíti církví vyslechlo několik referátů a diskutovalo o kompatibilitě islámu a Evropy v 21. století. Hlavní host fóra, prof. Dr. Christine Schirrmacher z Německa, vnesla do české diskuse nejen odbornou erudici v oblasti islámských studií, ale také praktické zkušenosti. Velkým přínosem byl její klid a nadhled. Pokojný přístup se přenesl také na ostatní účastníky fóra a diskuse probíhaly pokojným a dělným způsobem. K dobrému průběhu přispěl také kvalitní překlad doc. P. Hoška a následně jeho přednáška o religionistické a teologické perspektivě pohledu na islám. Pozoruhodnou přednášku proslovil J. Bukovský na téma: Šáría - Boží zákon v islámské a křesťanské perspektivě. Velký zájem kazatelů a farářů o toto teologické fórum ukázal, že české církve tyto otázky nejen sledují, ale že chtějí hlouběji znát problémy a jejich možná řešení.

Teologické fórum nezakrývalo problémy spojené s uprchlickou krizí a nesnadné problémy integrace migrantů do evropské společnosti. Nezkreslené informace a hlubší vhled do problematiky je pomocí pro hledání řešení.