Teologické fórum: Křesťané a Starý zákon v 21. století. (22. dubna 2024)

publikováno 12. 02. 2024 sdílet:

Bylo připraveno již 35. teologické fórum na téma:

Křesťané a Starý zákon v 21. století.

Ve výboru SET jsme se shodli, že je třeba se opět věnovat biblistice a zvěstování Božího slova. V nejrůznějších kázáních a diskusích se ukazuje, že je třeba posílit naše porozumění Starému zákonu a jeho výkladu v dnešní době.

Starý zákon byl Biblí Ježíše Krista a proto čtení a vykládání Starého zákona je součástí následování Ježíše. Touto otázkou se bude zabývat Dr. Jiří Hedánek, který je jedním z překladatelů SZ v ČSP a B21.

Nelze rozdělovat Bibli na dvě nesouvisející či dokonce protikladné části. Otázkou vztahu Starého a Nového zákona se bude zabývat David Beňa, lic. theol., který je studijním tajemníkem Církve bratrské a také učitelem v ETS.

Jak se máme vyrovnávat se Starým zákonem homileticky a jak ho zvěstovat? Tohoto tématu se laskavě ujala doc. Tabita Landová, která vede katedru praktické teologie na ETF UK.

Setkáme se v pondělí 22. dubna 2024 v budově Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15. Teologická fóra jsou otevřena nejen členům SET, ale zveme kazatele, starší sborů, studenty teologie, pracovníky mezi mládeží a další zájemce o práci s Biblí. Samozřejmostí je denominační pestrost.

Po ukončení teologického fóra proběhne krátké členské shromáždění členů SET. Pozvánka je v příloze.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám všem radost z evangelia!

Pavel Černý, předseda SET