Teologické fórum na téma Boží stvoření a jeho implikace (22. 10. 2018)

publikováno 22. 10. 2018 sdílet:

V pondělí 22. 10. 2018 se uskutečnilo v budově Evangelikálního teologického semináře v Praze na Černém Mostě již 27. teologické fórum. Toto fórum se konalo na základě návrhu některých členů a dalších zájemců. Učení o Božím stvoření bylo diskutováno z nejrůznějších pohledů v interdisciplinárním kontextu. Jsme rádi, že se podařilo setkání teologů i přírodovědců.

Fórum zahájil David Beňa, který se soustředil na biblické zprávy o stvoření. Prošel nejen texty z knihy Genesis, ale také další zmínky o Božím stvoření v knize Job a v Žalmech. Byli jsme znovu ohromeni polyfonií biblických zpráv o stvoření. Další přednáška byla zaměřena velmi specificky a proslovil ji filolog a teolog Jiří Hedánek. Ve svém referátu nás seznámil se starověkým písemnictvím v Mezopotamii, v Egyptě a také v Palestině. Z vysoce odborného výkladu vyplynulo, že již 3500 let před Kristem se psalo na tabulky a že také Mojžíš se mohl ve své době podílet na sepsání knihy Genesis. Řadu myšlenek přejal z dřívější doby prostřednictvím tehdy již rozvinutého písemnictví. Po obědě pokračoval svým výkladem Josef Potoček, který přistupoval k otázce možného průběhu stvoření jako chemik a znalec problémů kreacionismu i teistické evoluce. Jeho zajímavý referát atakoval teistickou evoluci a argumentoval v souladu s doslovnějším výkladem knihy Genesis. Poté se ujal slova Petr Raus, který přístoupil k Božímu stvoření jako entomolog. Otevřel před námi taje života a vývoje hmyzu i dalších živočichů. Mohli jsme si uvědomit jak je Boží stvoření pestré a jak v něm stále probíhají různé vývojové procesy. Poslední referát přednesl Pavel Černý, který se soustředil na problematiku nežádoucího rozdělování přírodních věd a teologie a na pokusy o jejich překlenutí (A. McGrath a J. Moltmann). Potom se soustředil na problematiku pádu člověka v ráji a následné smrti. Třetí část se dotkla lidského pádu a role Adama jako reprezentanta lidí. Ke všem referátům se diskutovalo a k rozhovoru byly využity i přestávky. Projevily se také rozdílné pohledy na Boží stvoření a na výklad příslušných biblických textů. Převládala ale vděčnost, že jsme Božím stvořením a že žijeme na zemi, která patří Bohu. Zakončili jsme zdůrazněním odpovědnosti člověka za Boží stvoření (podtrhl Pavel Světlík, vedoucí A Rocha) a také podtržením naší možné spolupráce s Tvůrcem vesmíru i našeho světa. Pán Bůh pokračuje ve svém stvoření a jako hospodáři máme ve své péči pokračovat i my!

Ze zajímavého fóra připojujeme několik fotografií.