Teologické fórum na téma: Služba uzdravování v církvi

publikováno 20. 10. 2012 sdílet:
    1. 2012 se konalo v Soukenické Teologické fórum organizované Sdružením evangelikálních teologů. Tentokrát bylo na řadě aktuální a závažné téma: Uzdravování v církvi. Na šedesát účastníků z různých církví nelitovalo, že přijelo. Téma bylo pojednáno z různých pohledů. Dr. Peter Cimala uvedl účastníky do problematiky interpretace uzdravování v evangeliích. Dr. Pavel Hejzlar se zaměřil na problematiku různých proudů amerického uzdravovatelského hnutí, které pozitivně, ale i negativně, ovlivnilo naši situaci. Mgr. Dan Drápal se zaměřil na reflexi uzdravování v různých současných charismatických hnutích. Naznačil cestu, která koresponduje s Biblí a osvědčuje se a kriticky pojmenoval přehmaty a zkraty ve snaze doprovodit evangelium zázraky a znameními. Dr. Kateřina Lachmanová velmi otevřeně pohovořila o zkušenostech s uzdravováním v církvi v kontextu římskokatolické církve a jejího proudu Charismatické obnovy. Jako pracovnice Pastoračního střediska uvedla i řadu konkrétních příkladů pro povzbuzení i varovala před extrémy. Dr. Karel Taschner se zaměřil na problematiku vnitřního uzdravení v pojetí Leanne Paynové. Poukázal na důležitost propojení věroučných základů víry s duchovní zkušeností. Živé diskuse po každé přednášce moderoval Dr. Pavel Černý, předseda SET. Také polední přestávka byla využita k osobním rozhovorům a živým diskusím. Zúčastnili se pracovníci z CB, ECM, ČCE, ŘKC a KS. Toto teologické fórum ukázalo na důležitost propojení biblistiky, teologie a praxe církve.