Teologie křesťanského shromáždění (Pavel Černý)

publikováno 03. 06. 2020 sdílet:

Tento článek byl publikován v časopise Theologia vitae, roč. 1, 2/2008, s. 129-139.

ThDr. Pavel Černý, Th.D.