Český překlad 95 tezí Martina Luthera z 31. října 1517

publikováno 01. 12. 2017 sdílet:

V časopise Theologia vitae roč. 6, 1-2/2016, s. 11-19 byl publikován autorizovaný český překlad tezí Martina Luthera pořízený prof. PhDr. Janou Nechutovou z Masarykovy univerzity v Brně. Překlad byl zpracován v rámci výzkumného projektu a s podporou Komenského institutu. Činíme tento dokument dostupný veřejnosti ve formě separátu s přáním, aby posloužil ke studiu reformace.