Liturgická obnova jako aktuální téma (Pavel Filipi)

publikováno 04. 06. 2020 sdílet:

Článek byl publikován v časopise Theologia vitae, roč. 1, 2/2008, s. 187-196.

Prof. ThDr. Pavel Filipi