Setkání s biblickým Bohem v liturgii (Jaroslav Vokoun)

publikováno 04. 06. 2020 sdílet:

Článek otištěný v časopise Theologia vitae, roč. 1, 2/2008, s. 197-204.

Prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D.